FLC Quy Nhon Golf vn

nh¡n ly, quy nh¡n, nh¡n lý, thành ph' qui nh¡n, bình 'nh 820000 vietnam

FLC Quy Nhon Golfvn

Rate this course!
Holes: 18
top_photo
Booking.com
Request advertisement - List your property!

Address

FLC Quy Nhon Golf
Nhơn Lý, Quy Nhơn, Nhơn Lý, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 820000
Vietnam

Phone

+84 90 496 06 06

Info

Public: Yes

Located in FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort, the 36-hole golf course is a harmonious combination of unique design and picturesque scenery of Nhon Ly Beach with the highlight of Eo Gio - the most spectacular place to watch the sunrise in Vietnam.

Most significantly, FLC Quy Nhon Golf Links, built on large sand dunes beside an evergreen pine hill, challenged golfers to conquer golf holes. Meanwhile, they can gaze out over the gigantic ocean, natural sand dunes, glorious sunshines as well as enjoy cool breezes.
 

review_imagereview_imagereview_image

Source: http://flcquynhon.com.vn/en/flc-quy-nhon-golf-links.html

Book a place to stay

Booking.com